ORGRANIGRAMA

RESPONSABLE DE LA SECCIÓ

Daniel Calvo Martínez

RESPONSABLE FEDERATIU

Joan Molet Canal

AREA COMUNICACIÓ

Emma Rodrigo i Didac Tamayo

AREA MATERIAL

Teresa Colom i Jordi Roselló

TRESORER

Marc Rebulà

SECRETARIA

Lluïsa Martinez

AREA ESPORTIVA

Oriol Avila i Marc Galito

AREA SOCIAL

Andreu Pinto