ORGRANIGRAMA

RESPONSABLE DE LA SECCIÓ

Sr. Daniel Calvo Martínez

TRESORER

Sr. Josep Ma Valentí

RESPONSABLE FEDERATIU I DE MATERIAL

Sr. Joan Molet Canal

RESPONSABLE ESDEVENIMENTS

Sr. Andreu Pinto Pino

ÀREA COMERCIAL

Sra.Lluïsa Martínez i Sr. Josep Ma Valentí

SECRETARíA

Sra. Beth García

COORDINADORS ESPORTIUS ESCOLA

Sr. Xavier Artal

COORDINADORS ESPORTIUS BASE

Sr Francesc Linares